Over Dance in Motion

Dance in Motion heeft als dansorganisatie al velen in beweging gebracht. Het was jaren een plek voor kids, teens en volwassenen om via hip hop en funk in groep het plezier van samen te bewegen te ervaren. Via dans te groeien en zichzelf te ontplooien.

Marthe (Magd) Van Dijck heeft zich - na 20 jaar als bezielster en lesgeefster binnen Dance in Motion - verder ontwikkeld als Dans- en Bewegingstherapeut en geeft najaar 2022 twee lessenreeksen Dance Flow.
De sessies zijn geïnspireerd door haar eigen lange ervaring en de methodieken van Laban, Bartenieff en Open Floor.